Kinderwijkraad

De Kinderwijkraad geeft kinderen een stem in de wijk. Terecht! Kinderen zijn grootverbruikers van de wijk, maar krijgen meestal niet de mogelijkheid om hun mening te uiten.

Inspraak in wijkprojecten

De Kinderwijkraad geeft kinderen inspraak in wijkprojecten en onderwerpen die hen aangaan. Ze leren hun mening te verwoorden en zelf beslissingen te nemen. Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en ze zijn actief betrokken. Er is een Kinderwijkraad in onder andere Soesterkwartier, Kruiskamp Koppel en Randenbroek Schuilenburg.

De Kinderwijkraad komt maandelijks bij elkaar, waarbij er eerst wordt geoefend en er daarna echt wordt vergaderd en de kinderen ieder een eigen rol hebben.

Meedoen met de Kinderwijkraad of meer weten?

Ga naar In de wijk en neem contact op met Kinderwerk voor meer informatie over de Kinderwijkraad.