Wijkgericht werken in Baarn

Welzijn nieuwe stijl

In het kader van de veranderingen in het sociaal domein heeft gemeente Baarn een stap gezet naar Welzijn Nieuwe Stijl. Hierin staat de omslag van denken naar doen centraal.

De professional neemt het probleem niet over, maar stimuleert en versterkt de eigen kracht van bewoners en hun deelname aan de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Samenwerking is hierin essentieel, net als een eenduidige aanpak en transparantie. 

Wat betekent wijkgericht werken nou precies?

Wijkgericht werken bestaat uit drie bouwstenen. WELZIN en Welzijn Baarn trekken hierin gezamenlijk op. 

1) Presentie in de wijk 

Wijkgericht werken begint voor de sociaal werker bij het aanwezig zijn in de wijk, het kennen en gekend worden. De sociaal werker zoekt contact, heeft kennis over de wijk en is aanwezig voor bewoners. De sociaal werker is aanwezig voor bewoners, kent de wijk goed en is in staat op wensen van bewoners, vragen en signalen op te vangen en aanwezig talent in de wijk te benutten. 

2) Faciliteren en activeren

De sociaal werker faciliteert en activeert. De bewoner is zoveel mogelijk zelf aan zet, maar is ondersteuning nodig dan is de sociaal werker aanwezig. De sociaal werker kan ondersteuning bieden bij de eerste stappen, houdt vinger aan de pols en brengt mensen met elkaar in contact. 

3) Uitvoeren 

Tot slot kan een vraag, situatie of ontwikkelpunt in de wijk vragen om de actieve participatie van de sociaal werker. Soms is meer ondersteuning nodig bij een project of initiatief en kunnen bewoners het niet zelf. De sociaal werker probeert zoveel mogelijk vragen collectief te maken en mensen met elkaar in contact te brengen. Dit gaat om lichte problematiek of ondersteuning. Is de situatie complexer en is professionele hulp nodig, dan wordt het wijkteam ingeschakeld.

beeldmerk welzijnbaarn en welzin