Kinderen

De jeugd heeft de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk dat we kinderen stimuleren en aansluiten bij wat hen beweegt. Elk kind moet veilig kunnen opgroeien en de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen thuis, in de buurt en op school. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar naar hen wordt geluisterd en waar ze zich op hun gemak voelen. Ook oefenen met zelf verantwoordelijkheid leren nemen is belangrijk. Daarmee kunnen kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige mensen.

Het kan gebeuren dat uw kind even niet lekker in zijn vel zit, gepest wordt of niet gezond is. Soms vindt een kind bijvoorbeeld moeilijk aansluiting met leeftijdsgenootjes. Of heeft u als ouder vragen over de opvoeding of u weet niet goed hoe u het allemaal moet organiseren. Wij zijn er om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van en zorg voor uw kind.

Steuntje in de rug

WELZIN biedt een breed aanbod aan groepen voor kinderen, trainingen, bijvoorbeeld:

Deze trainingen en groepen zijn onderdeel van de werkplaats de Kunst van je toekomst. Hier vallen ook andere groepsactiviteiten onder, bijvoorbeeld de Maatjesprojecten. 

Kijk verder bij Ondersteuning voor kinderen

Heeft u een vraag over uw kind?

Heeft u een vraag over uw kind? Bijvoorbeeld rond opvoeding, pesten, school, ontwikkeling of gedrag?
Neem dan contact op met het team van WELZIN in uw gemeente.

U kunt ons ook bellen, via 033 - 469 2 469.