Welzin update corona plaatje

Update dienstverlening Welzin t.a.v. coronamaatregelen

01-07-2020

Beste cliënten, deelnemers van activiteiten en samenwerkingspartners,

Via dit bericht willen we u informeren over onze dienstverlening, de opening van onze locaties, de trainingen, groepen en activiteiten. Dit naar aanleiding van de versoepeling van maatregelen rond het coronavirus, zoals geldt vanaf 1 juli.

Goed bereikbaar

De versoepeling van de landelijke maatregelen per 1 juli jl. betekent ook dat e.e.a. is aangepast in onze dagelijkse dienstverlening. Ook al is er nog geen inloop voor meerdere mensen mogelijk op locaties in Baarn en Soest, wij zijn goed bereikbaar en het is mogelijk om een afspraak te maken. Hiervoor kunt u bellen of mailen via onderstaande contactgegevens. Uiteraard hanteren we de regels van het RIVM, om uw veiligheid en die van onze medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder kunt u per dienst precies lezen hoe wij werken en hoe u ons dagelijks kunt bereiken. 

Voor meer informatie over algemeen geldende richtlijnen, ga naar de website van de Rijksoverheid of het RIVM.


Maatschappelijk werk Baarn, Soest en Soesterberg

De vestigingen in Baarn, Soest en Soesterberg zijn, zoals gebruikelijk, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 – 17:00 uur. Onze medewerkers zijn beschikbaar voor inwoners die vragen hebben of een luisterend oor nodig hebben. Op dit moment zijn er geen inloopspreekuren, maar op locaties Soest en Baarn zijn zodanige aanpassingen gedaan, zodat het goed mogelijk is om op locatie afspraken te maken met maatschappelijk werkers. We zien dat de behoefte aan face-to-face contacten weer toeneemt en hebben onze locaties daar op ingericht. Welzin biedt deze ondersteuning ook voor cliënten van GOOS uit Soest. 

Daarnaast zijn wij voor inwoners van Baarn 5 dagen per week bereikbaar via Pit Baarn. Pit Baarn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur.

Contactgegevens locaties Welzin:

BAARN

Welzin Baarn
Tel: 033 – 469 2 469
E-mail: baarn@welzin.nl

Pit Baarn
Tel: 035 - 303 7 888
E-mail: info@pitbaarn.nl

SOEST

Welzin Soest
Tel: 033 – 469 2 469
E-mail: soest@welzin.nl


Gezamenlijke inloopspreekuren

Er zijn nog geen wekelijkse inloopspreekuren bij Pit Baarn en GOOS Soest. Heeft u vragen over geldzaken of andere onderwerpen, dan kunt u uiteraard gewoon met ons bellen of mailen. Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.


Groepen en trainingen

Groepen en trainingen die door Welzin worden gegeven, zijn weer van start gegaan. Dit gaat om groepen en bijeenkomsten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deelnemers van deze groepen worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Voor jeugdgroepen houden we dezelfde richtlijnen aan als basis- en voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt voor ontmoetings- en gesprekgroepen is dat we nu in kleinere groepen werken, zodat we kunnen zorgen dat iedereen gepaste afstand houdt.


Buurtbemiddeling

Naast telefonische bereikbaarheid voert Buurtbemiddeling al weer een tijdje intakegesprekken bij de mensen thuis, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast vinden er al enige tijd weer intake- en bemiddelingsgesprekken plaatsvinden op locatie in de verschillende gemeenten waar wij werken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de coördinator via onderstaande contactgegevens. Uiteraard zijn wij ook gewoon telefonisch bereikbaar.

Buurtbemiddeling is van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 13:00 uur telefonisch bereikbaar via 033 – 469 2420. Mailen kan ook, via buurtbemiddeling@welzin.nl 


Dagactiviteiten senioren 

Op onze locaties zijn wij sinds 1 juni weer van start gegaan met Dagactiviteiten, binnen de de RIVM-richtlijnen. Op dit moment is het nog niet haalbaar om de 'oude' aantallen bezoekers te ontvangen op onze locaties. Wij werken in kleinere groepen. Het aantal bezoekers en de grootte van de groep wordt mede bepaald door de oppervlakte van onze locaties. Wij kijken dus ook actief naar verschillende opties voor locaties en passen aan waar mogelijk. Wij streven ernaar dat de bezoekers die weer deel willen en kunnen nemen aan dagactiviteiten in ieder geval terecht kunnen op hun vertrouwde locatie.

Ook de locaties Vallei en Kiymet zijn weer gestart met dagactiviteiten. Uiteraard blijven onze activiteitencoaches bereikbaar voor vragen, telefonisch en via mail. We informeren deelnemers en betrokken familie tijdig over mogelijke veranderingen.


Ontmoetingsactiviteiten

Ontmoetingsactiviteiten die door normaal gesproken door Welzin worden georganiseerd, bijvoorbeeld Koffie-inloop, een lotgenotengroep of andere ontmoetingsactiviteiten vinden op dit moment niet plaats. Deelnemers van deze activiteiten zijn hiervan op de hoogte.


Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiders bieden hun begeleiding nu op allerlei manieren, via beeld, telefoon, wandelend door de buurt, door het keukenraampje en, waar nodig, in huis. Kortom, onze thuisbegeleiders houden op zoveel mogelijk manieren contact met hun cliënten, hebben oog voor extra kwetsbaarheid, en ondersteunen waar mogelijk. Inmiddels zijn de thuisbegeleiders van Welzin weer vaker bij de mensen thuis aan het werk dan een aantal weken terug. Steeds worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen en zoeken de thuisbegeleiders samen met cliënten naar de best passende vorm van begeleiding.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, de genomen maatregelen of onze ondersteuning de komende weken, neemt u dan gerust contact op met ons, via 033 – 469 2 469 of via mail info@welzin.nl

 

Met vriendelijke groet,


Namens Management Welzin

<< Terug naar overzicht