Welzin update corona plaatje

Update dienstverlening Welzin wegens coronavirus

25-03-2020

UPDATE met gewijzigde data:

Beste cliënten, deelnemers van activiteiten en samenwerkingspartners,

Via dit bericht willen we u informeren over onze dienstverlening, de opening van onze locaties en de reeds geplande trainingen, groepen en activiteiten. Dit naar aanleiding van de landelijk genomen maatregelen rondom het coronavirus op 15 maart jl. en de verscherping en uitbreiding van deze maatregelen op 23 maart jl.

Wat kunt u de komende periode van ons verwachten?

De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben direct invloed op onze dienstverlening en ondersteuning. Geplande groepen en trainingen worden geannuleerd. Inloopspreekuren van Welzin zijn de komende weken gesloten. Dagactiviteiten voor senioren gaan niet door en de locaties van dagbesteding zijn gesloten. Wij zijn genoodzaakt tot dit besluit, om gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en cliënten, maar ook van onze medewerkers, zo goed mogelijk te waarborgen. De maatregelen gelden in ieder geval t/m 1 juni as.

Wij betreuren dat deze stappen nodig zijn. Wij zullen er de komende week alles aan doen om onze dagelijkse bereikbaarheid voor inwoners zo goed mogelijk te organiseren. Ook bekijken we hoe wij inwoners de komende weken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zo zullen we meer op afspraak werken en meer overgaan op individuele ondersteuning in plaats van collectief. Houd voor nieuwe ontwikkelingen onze website en social media in de gaten. We informeren u tijdig over de periode na 1 juni.

Maatschappelijk werk Baarn, Soest en Soesterberg 

De vestigingen in Baarn, Soest en Soesterberg zijn de komende weken op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 – 17:00 uur. Onze medewerkers zijn beschikbaar voor inwoners die vragen hebben of een luisterend oor nodig hebben. Bestaande inloopspreekuren zullen niet doorgaan. De locaties zijn gesloten voor publiek.

Indien noodzakelijk is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met een van onze medewerkers, op locatie in Baarn of Soest.

Contactgegevens locaties Welzin:

BAARN

Welzin Baarn 
Tel: 033 – 469 2 469 
E-mail: baarn@welzin.nl 

Pit Baarn
Tel: 035 - 303 7 888
E-mail: info@pitbaarn.nl

SOEST

Welzin Soest
Tel: 033 – 469 2 469
E-mail: soest@welzin.nl

Gezamenlijke inloopspreekuren

Inloopspreekuren die wekelijks plaatsvinden bij Pit Baarn en GOOS Soest gaan de komende weken niet door, in ieder geval t/m 1 juni as. Heeft u vragen over geldzaken of andere onderwerpen, dan kunt u uiteraard gewoon met ons bellen of mailen. Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

Groepen en trainingen

Groepen en trainingen van Welzin gaan de komende periode helaas niet door. Trainingen die reeds zijn gestart, zullen op een later moment worden voortgezet. Deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gebracht. Trainingen die nog moeten starten, zullen op een nader te bepalen datum van start gaan. Deelnemers die zich al hebben aangemeld voor deze trainingen zullen hierover persoonlijk bericht krijgen.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is de komende weken telefonisch bereikbaar. Onze bemiddelaars doen geen huisbezoeken. Indien noodzakelijk doen we een telefonische intake. Eventuele trainingen van Buurtbemiddeling gaan de komende weken niet door. Buurtbemiddeling is van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 13:00 uur telefonisch bereikbaar via 033 – 469 2420. Mailen kan ook, via buurtbemiddeling@welzin.nl

Dagactiviteiten senioren 

Dagactiviteiten voor senioren gaan de komende weken niet door. Ook de locaties van dagbesteding zijn de komende weken gesloten. Wij beseffen dat deze maatregel gevolgen heeft voor zowel deelnemer als mantelzorger. Toch hebben we hiertoe besloten, om gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen van onze bezoekers, die in deze tijd extra kwetsbaar zijn, onze medewerkers en vrijwilligers. Deelnemers van onze activiteiten en mantelzorgers zijn al op de hoogte gebracht.

Uiteraard zijn onze activiteitencoaches bereikbaar voor vragen, telefonisch en via mail. We informeren deelnemers en betrokken familie tijdig over de periode na 1 juni as. 

Ontmoetingsactiviteiten

Ontmoetingsactiviteiten die door Welzin worden georganiseerd, bijvoorbeeld Koffie-inloop, een lotgenotengroep of andere ontmoetingsactiviteiten kunnen de komende tijd helaas niet doorgaan. Deelnemers van deze activiteiten zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Thuisbegeleiding

De komende weken zullen onze thuisbegeleiders geen bezoeken aan huis afleggen. Wel zijn de thuisbegeleiders telefonisch bereikbaar voor hun cliënten en zal er op gebruikelijke tijdstippen een contactmoment zijn, in dit geval telefonisch, voor een luisterend oor, het beantwoorden van vragen of een gezellig praatje. Alle cliënten zijn door thuisbegeleiders zelf op de hoogte gebracht van deze (tijdelijke) verandering, zodat zij samen ook afspraken kunnen maken die zo goed mogelijk passen bij de wensen van de cliënt en de mogelijkheden van de thuisbegeleider. Deze maatregel is in ieder geval van kracht t/m 1 juni as.


Heeft u vragen over bovenstaande informatie, de genomen maatregelen of onze ondersteuning de komende weken, neemt u dan gerust contact op met ons, via 033 – 469 2 469 of via mail info@welzin.nl


Met vriendelijke groet,


Namens Management Welzin

<< Terug naar overzicht