Activiteiten dagbesteding

Op verschillende locaties in regio Eemland biedt WELZIN dagactiviteiten voor senioren met beginnende dementie, psychische of lichamelijke problematiek. Ook biedt Dagbesteding ondersteuning aan mantelzorgers.

Hieronder staat een overzicht met in het kort per locatie informatie over activiteiten en de doelgroep. Voor meer gedetailleerde informatie of aanmelding voor een groep, verzoeken we u contact op te nemen via een van de onderstaande telefoonnummers. 

Dagactiviteiten per locatie

Ontmoetingscentrum Leusderweg

Geopend op maandag – dinsdag – woensdag en vrijdag.
Tel: 06-42 62 31 53. 
E-mail: ontmoetingscentrumleusderweg@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie.
.
Deze locatie biedt een breed aanbod van activiteiten en speciaal op: 

 • maandagmiddag: zingen, met begeleiding van een pianiste.
 • vrijdag: creatief en tekenen.

Daarnaast biedt het Ontmoetingscentrum iedere 1e vrijdag van de maand ondersteuning aan mantelzorgers via de mantelzorggroep en wordt twee maal per jaar de cursus ‘Kracht van herinnering’ aangeboden.

Kennisclub Amersfoort - Leusderweg

Geopend op dinsdag Tel: 06-230 47 137 E-mail: kennisclub@welzin.nl

Biedt hoogopgeleiden of bezoekers met een brede interesse voor in het bijzonder lezingen, muziek of bewegen wekelijks een gevarieerd aanbod van activiteiten. Ontmoeten en het delen van kennis en ervaringen is daarbij een belangrijk doel.

Er is daarbij ook aandacht voor de mantelzorger en bij voldoende geïnteresseerden gaat ook op de Kennisclub een gespreksgroep van start.

Dagbesteding Burgemeester Molendijkflat

Geopend op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag.
Tel: 033 - 477 92 32.
E-mail: dagbesteding.molendijkflat@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische problematiek.

Biedt een breed aanbod van activiteiten en speciaal op: 

 • Dinsdag en vrijdag: sport en spel, creatief.
 • Maandag en donderdag: sport en spel, koken/bakken.

Daarnaast neemt Dagbesteding Molendijkflat deel aan netwerkoverleg in de wijk.

Ontmoetingscentrum Hoogland

Geopend op maandag en vrijdag.
Tel: 06 - 43 14 27 56.
E-mail: ontmoetingscentrumhoogland@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische problematiek.

Biedt een breed aanbod van activiteiten en speciaal op: 

 • Maandag: de wandelclub.
 • Vrijdag: sport en spel.

Op vrijdag werkt het Ontmoetingscentrum samen met de Berkenschool. Jong en oud gaan dan samen aan de slag met spelletjes, wat veel gezelligheid biedt.

Dagbesteding Kiymet

Geopend van maandag, woensdag, donderdag, van 10:00 - 16:00 uur.
Tel: 06 - 2017 9669
E-mail: dagbesteding.kiymet@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische problematiek met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Biedt een breed aanbod waarbij ontmoeten en samen in gesprek gaan een belangrijk onderdeel van de dag is. Samen koken, deelnemen aan sport of spel zijn terugkerende activiteiten. Daarbij is er specifieke aandacht op:

 • Maandag: activiteiten voor vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.
 • Woensdag voor activiteiten voor vrouwen met een Marokkaanse achtergrond.
 • Donderdag voor activiteiten voor vrouwen met een Turkse achtergrond.


Ontmoetingscentrum 't Hamersveld

Geopend op dinsdag – woensdag en vrijdag.
Tel: 06 -12 91 13 76
E-mail: ontmoetingscentrumhamersveld@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische problematiek.

Biedt een breed aanbod van activiteiten en speciaal op: 

 • Dinsdag: bezoek aan de markt.
 • Woensdag: bewegen met een buurtsportcoach.
 • Vrijdag: muziek.

Het ontmoetingscentrum is voornemens om te starten met een mantelzorggroep bij voldoende belangstelling. Daarnaast biedt het ontmoetingscentrum geregeld activiteiten voor mantelzorgers.

Ontmoetingscentrum Nijkerk

Geopend op maandag – dinsdag en donderdag
Tel: 06-20350745
E-mail: ontmoetingscentrumnijkerk@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische of lichamelijke problematiek.

M.i.v. 29 augustus ontmoeten bezoekers elkaar wekelijks in het parochiehuis van St. Jan te Nijkerk. Recentelijk zijn de drie voormalige dagcentra (Hofhuus, Wending en Ontmoeting de Heerd) samengebracht onder één dak, waardoor een breder aanbod aan activiteiten mogelijk is. Naast aanbod van activiteiten in het parochiehuis zoals creatief, muziek of spel, wordt ook intensief samengewerkt met Huize Sint Jozef, waar de bezoekers kunnen deelnemen aan o.a. sport en spel.

Het Ontmoetingscentrum is voornemens om samen met Stichting Sigma mantelzorg ondersteuning te gaan bieden middels een mantelzorggroep. Daarnaast zullen er ook lezingen en ontspannende activiteiten voor hen georganiseerd gaan worden.

Eemlandhoeve – Bunschoten/Spakenburg

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9:30 - 15:30 uur.
Tel: 06-22 28 28 56
E-mail: eemlandhoeve@welzin.nl

Op de Eemlandhoeve ontvangen we wekelijks bezoekers met een beginnende dementie of psychische of lichamelijke problematiek. De locatie ligt in een landelijke omgeving. Ontmoeten en het buitenleven staan centraal, wat extra fijn is voor mensen die affiniteit hebben met natuur of de boerderij en graag buiten zijn. 

Op maandag en donderdag gaan deelnemers in de ochtend een uur creatief aan de slag. Andere activiteiten worden wisselend en naar behoefte aangeboden. Daarbij valt te denken aan het maken van jam, wandelen in de natuur, sport en spel etc.

Blommendal Welzin - Stoutenburg

Geopend van dinsdag t/m vrijdag.
Tel: 06 - 13 71 21 52
E-mail: dagbesteding.blommendal@welzin.nl

Ontvangt wekelijks bezoekers die bekend zijn met een beginnende dementie of psychische of lichamelijke problematiek en affiniteit hebben met de boerderij of de natuur.

Biedt een breed aanbod van activiteiten binnen een landelijke omgeving op- en rond de boerderij. Naast werken in de natuur, creatieve activiteiten, sport en spel, reminiscentieactiviteiten en koken en bakken is er speciale aandacht voor:

 • Sport en spel, onder leiding van buurtsportcoach Micha op de woensdagochtend binnen de landelijke omgeving.
 • Houtclub en Creaclub op de donderdagochtend waarbij het maken van iets dat blijvend is voorop staat. 

De overige dagen is er een gevarieerd aanbod, afgestemd op wensen en mogelijkheden van de bezoekers.

Blommendal Welzin is, bij voldoende belangstelling, voornemens om te gaan starten met een mantelzorggroep. Mantelzorgers kunnen zo nu en dan ook deelnemen aan de mantelzorgactiviteiten die worden georganiseerd door dagcentra binnen de gemeente Leusden.

Klik hier voor adresgegevens van de verschillende locaties.