Omgangsplaats

De Omgangsplaats is een veilige plek, dichtbij huis waar het mogelijk is tijd met uw kind door te brengen als dit op een andere manier niet (meer) gaat. De Omgangsplaats is een kindvriendelijke ruimte die ingericht als een grote huiselijke huiskamer. 

Contact tussen ouder en kind

In de Omgangsplaats staat het contact tussen ouder en kind centraal. Door omstandigheden kan dit contact zijn verstoord. In de Omgangsplaats kunnen (niet-verzorgende) ouder en kind samen tijd doorbrengen en spelen. Het contact tussen het kind en de ouder kan worden opgebouwd en/of hersteld. Vanuit justitie en voogdij is er veel vraag naar een dergelijke plek buitenshuis voor ouder(s) en kind.

Voor wie is de Omgangsplaats?

De Omgangsplaats is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Na of tijdens een echtscheiding worden de niet-verzorgende ouder en kind soms voor langere tijd van elkaar gescheiden. Misschien is er een conflict tussen ouders dat contact bemoeilijkt of de ouder die uit huis gaat heeft niet meteen een geschikte woning om zijn/haar kind te ontvangen. De Omgangsplaats biedt dan tijdelijk uitkomst. 

Gezond opgroeien

WELZIN richt zich met de Omgangsplaats op gezonde ouder-kind relaties en een gezond opgroeiklimaat voor kinderen. Waar mogelijk is het gebruik van de Omgangsplaats collectief, wat wil zeggen dat meerdere ouders tegelijkertijd met hun kinderen kunnen spelen en onderling contact hebben met elkaar. In de Omgangsplaats is altijd deskundige begeleiding aanwezig.

De Omgangsplaats kan op vrijwillige basis worden gebruikt, maar is soms ook een gedwongen maatregel, bijv. vanuit justitie. Alle kinderen voor de Omgangsplaats worden aangemeld in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Soms wordt langere tijd gebruik gemaakt van de Omgangsplaats, maar als het conflict tussen ouders is verminderd en de situatie veilig genoeg wordt bevonden, kan de ouder het kind weer in een thuissituatie of elders ontmoeten. Samen met beide ouders en eventuele verwijzers wordt bekeken wat haalbaar en nodig is.  

Ondersteuning voor uw kind

Als er om wat voor reden ook strijd is tussen ouders, of het loopt thuis niet fijn, uw kind kan er de dupe van worden. WELZIN ondersteunt kinderen in moeilijke (thuis-)situaties, bijvoorbeeld met PIEP zei de Muis of Billy Boem.

Ook is er de werkplaats De kunst van het opgroeien, een aanbod van groepsactiviteiten en trainingen voor kinderen, die hen ondersteunen bij hun ontwikkeling, of bij moeilijke situaties, thuis of op school.

Meer weten over De kunst van het opgroeien
Meer weten over de KIES-training voor kinderen van 8-12 jaar
Meer weten over de KIES-training voor jongeren van 12-16 jaar