Vrijwilliger Thuis

Het programma Vrijwilliger Thuis is gericht op lichte ondersteuning in het dagelijkse leven, zoals een luisterend oor bieden, een boodschapje doen, wandelen of een klein klusje doen. Ook zet Vrijwilliger Thuis zich in om een (steun)netwerk te creëren rondom kwetsbare bewoners en gezinnen.

Houvast in het dagelijkse leven

Vrijwilliger Thuis is er voor mensen die zich zelf thuis niet goed redden, geen structuur hebben of niet mee kunnen komen met de snelle wereld om hun heen. Zij hebben kans om depressief te raken, of krijgen problemen op het gebied van financiën, relaties, of met de opvoeding van hun kinderen. Deze mensen krijgen door Vrijwilliger Thuis weer wat houvast in het dagelijkse leven en leren zelf beter de weg te vinden. Daarnaast helpt Vrijwilliger Thuis bij aansluiting met anderen in de wijk, via ontmoetingsgroepen of groepsactiviteiten.

Gezocht: Vrijwilligers Thuis

U kunt zich voorstellen dat met de veranderingen in de zorg er dringend behoefte is aan voorzieningen die de meer kwetsbare mensen een steuntje in de rug bieden. Vrijwilliger Thuis biedt deze steun, door regelmatig contact, persoonlijke aandacht en lichte ondersteuning bij de dagelijkse dingen.

Vrijwilliger worden voor Vrijwilliger Thuis en voor langere tijd beschikbaar? Neem contact op via vrijwilligerthuis@welzin.nl of via 033 - 469 2 469.

Wilt u weten welke vrijwillige functies nog meer vrij zijn?

Kijk eens bij Vacatures voor vrijwilligers