Wijk en Participatie

Ook al kan niet iedereen even goed meekomen in de maatschappij en zijn sommigen wat kwetsbaarder dan anderen, iedereen wil graag meedoen, iets betekenen een contact hebben met anderen. Dat is waar Wijk en Participatie (WeP) voor staat.

Waar psychische of lichamelijke klachten, verstandelijke beperkingen, kwetsbaarheid of eenzaamheid het dagelijkse leven flink kunnen bemoeilijken, gaan we bij Wijk en Participatie uit van de kracht van mensen. Mensen haken (weer) aan en doen actief mee. Ook zijn er mensen, bijvoorbeeld allochtone vrouwen of ouderen, die door het gebrek aan een sociaal netwerk eenzaam zijn en moeilijk aansluiting vinden. Ook voor hen kan Wijk en Participatie iets betekenen.

Ontmoeting 

Bij Wijk en Participatie staat ontmoeting centraal. In verschillende wijken in Amersfoort vinden wekelijks ontmoetingen plaats, in de vorm van bijvoorbeeld een gespreksgroep, een sportieve activiteit, gezelschapsgroep, samen eten, vriendenkring en creatieve activiteiten.

Wijk en Participatie omvat inmiddels zoveel verschillende groepen en werkvormen dat wij deze hebben gebundeld in de werkplaats de Kunst van het Meedoen.

Lees meer over de Kunst van het Meedoen.

Vrijwilliger Thuis

Ook al hebben mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere klachten hun draai gevonden bij de WeP-activiteiten, sommigen hebben ook thuis een extra steuntje in de rug nodig. Er is veel veranderd in de zorg en (zorg)voorzieningen zijn niet meer altijd beschikbaar. Vrijwilligers Thuis vangen hier gedeeltelijk wat taken op.

Lees meer over Vrijwilliger Thuis

Vrijwilliger worden voor Vrijwilliger Thuis? 

Neem contact op met Lisette van der Heijden via lisette.vanderheijden@welzin.nl

Vrijwilligerswerk bij WeP

Veel mensen die eerst aansluiten bij Wijk en Participatie vanuit de behoefte om meer contact te krijgen, gaan later een rol spelen als vrijwilliger, bij een groep of activiteit. Mensen voelen zich weer sterker en vinden het prettig om ook voor anderen iets te kunnen betekenen. Dat kan zijn als gastvrouw/-heer, barmedewerker of licht administratief werk. Er zijn mogelijkheden genoeg om bij WeP als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Vrijwilliger worden bij WeP? Neem contact met ons op. 

Ben jij voor langere tijd beschikbaar en wil jij iets betekenen voor een ander? Neem contact op met Anne Tuk, coördinator WeP, via anne.tuk@welzin.nl en bespreek de mogelijkheden.

Voor meer informatie over Wijk en Participatie en indicaties kunt u ook op dit moment ook nog terecht op de website Wijk en Participatie.