Werkplaatsen

Kennen we maatschappelijk werk oorspronkelijk vooral van individuele begeleiding, we gaan steeds meer toe naar collectieve dienstverlening en voorzieningen. Maatschappelijk werk brengt mensen bij elkaar die tegen dezelfde problemen aanlopen, in dezelfde situatie zitten of die misschien wel de zelfde soort dingen hebben meegemaakt. 

Thema-gebaseerde werkplaatsen

WELZIN heeft een aantal themagebaseerde werkplaatsen ontwikkeld die bewoners uit Eemland ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling, het overkomen van moeilijkheden en/of het oplossen van problemen. Een werkplaats is een verzameling van diensten, trainingen, cursussen en groepen gerelateerd aan een thema. Het aanbod kan per deelnemer verschillen. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte en dezelfde achtergrond of leefsituatie. De ene persoon zit in een echtscheidingssituatie, de ander heeft juist ondersteuning nodig om zelfverzekerder te worden. De invulling is grotendeels collectief. 'Samen staan we sterk' blijkt ook in de praktijk.

Hoe werken de werkplaatsen?

Stelt u zich een werkplaats niet voor als een fysieke plaats waar u dagelijks bij elkaar komt. Een werkplaats is bij WELZIN een thema-gerelateerd aanbod waar verschillende diensten zijn ondergebracht waar u als bewoner gebruik van kunt maken als dat nodig is. De volgende punten zijn op onze werkplaats van toepassingen: 

  • Thema-gerelateerd
  • Collectief
  • Zelf aan de slag

Professionals van WELZIN brengen mensen bij elkaar om gezamenlijk aan de slag te gaan rond een bepaald onderwerp of probleem. Mensen herkennen zichzelf in elkaar en in elkaars verhalen. Dat zorgt voor meer verbondenheid. Je voelt dat je iets aan elkaar hebt. Je deelt ervaringen, kennis en tips en brengt samen beweging tot stand. Beweging in de groep, beweging in jezelf en meer vertrouwen in de toekomst. Door te praten met anderen, merk je namelijk ook dat je best veel zelf kunt, dat je, ondanks je zwakkere momenten, ook echt krachtige momenten hebt en dat deze kracht ook anderen weer kan helpen om door te gaan en er (samen) het beste van te maken.  

Voor een optimale invulling van de werkplaatsen werkt WELZIN nauw samen met andere organisaties in Amersfoort en regio. Ook hier geldt namelijk: samen staan we sterk. Waar organisaties elkaar qua dienstverlening kunnen aanvullen moeten we dat doen. Dit zorgt voor een optimale dienstverlening naar u en andere bewoners. 

Soorten werkplaatsen

Rond verschillende thema's zijn werkplaatsen samengesteld. De soorten werkplaatsen zijn op dit moment: