De kunst van het opgroeien

Als ouder van opgroeiende kinderen weet u niet op alle vragen antwoord. U leert al doende en iedere nieuwe groeifase van uw kind vraagt van u als ouder andere vaardigheden. Opvoeden is voor veel ouders een hele uitdaging. Als daar omstandigheden bijkomen, zoals een scheiding, baanverlies of ziekte, dan wordt het voor ouders nog lastiger. Dit kan ervoor zorgen dat er (tijdelijk) te weinig structuur is in het gezin of dat de communicatie met elkaar moeilijk verloopt. Misschien voelen uw kinderen zich onzeker, angstig of juist opstandig.

Kracht in het gezin

Iedere ouder wil zijn eigen kind graag op een zo goed mogelijke manier laten opgroeien. Wil dit door omstandigheden even niet lukken, dan is het fijn om (tijdelijk) ondersteuning te krijgen. Om ouders en gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen is de werkplaats de Kunst van het Opgroeien ontwikkeld. De werkplaats is er voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben en die opvoed- en ontwikkelvragen hebben. De naam werkplaats zegt het al; er wordt gewerkt. Door uzelf, met ondersteuning van WELZIN en andere ouders, zodat u zelf de kracht in uw gezin (weer) weet te herstellen en met praktische handvatten de balans in het gezin terug kunt vinden.

Groepsgewijs

De ondersteuning is voornamelijk groepsgewijs. U ontmoet andere ouders die mogelijk dezelfde vragen hebben. U merkt dat u niet de enige bent, deelt ervaringen en tips met elkaar en doet nieuwe contacten op waar u ook later nog iets aan kunt hebben.

  • U leert structuur terug te brengen in het gezin.
  • Gezinsleden leren weer met elkaar communiceren.¬†
  • U leert als ouder uw kinderen op positieve wijze te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Passend aanbod voor uw gezin

De werkplaats is een verzameling van verschillende diensten en trainingen. Samen met u wordt gekeken naar uw behoefte als ouder, maar ook naar de behoefte van andere gezinsleden. U wilt immers samen vooruit! Op basis van de behoefte en wensen wordt een passend aanbod samengesteld waar u met uw gezin aan kunt deelnemen.

Voorbeelden van diensten binnen de Kunst van het Opgroeien:

Meer weten over de Kunst van het Opgroeien?

Neem contact met ons op via 033 - 469 2 469 of stuur een e-mail naar info@welzin.nl

Voor deze werkplaats werkt WELZIN samen met het basisonderwijs, GGD, huisartsen en Sovee.