De kunst van het ouder worden

U wordt ouder en wilt graag zo lang mogelijk actief mee blijven doen, een bijdrage leveren en u fit voelen. Hopelijk is het u gegund, maar het kan ook zijn dat lichamelijke ongemakken of verlies van uw naaste(n) ervoor zorgen dat u uit balans raakt en het even niet kunt bijbenen. U voelt zich kwetsbaar en eenzaam. Met de werkplaats de Kunst van het ouder worden ondersteunt WELZIN ouderen bij het terug vinden van zingeving. U neemt deel aan (groeps-) activiteiten en doet meer sociale contacten op. Dit sterkt u om uit het isolement te stappen en de draad van uw leven weer op te pakken.

De werkplaats de Kunst van het ouder worden is er voor ouderen die zich kwetsbaar voelen, die door hun leeftijd tegen vraagstukken en ongemakken aanlopen, bijvoorbeeld op het gebied van verlies, zingeving, eenzaamheid.

Welbevinden en zingeving

De uitgangspunten van de Kunst van het ouder worden zijn ontmoeting en zingeving. Door deelname aan de werkplaats voelen mensen zich prettiger, krijgen zij weer een vorm van dagbesteding en leren zij andere mensen kennen. Het welbevinden en gevoel van zingeving nemen toe. Het leven gaat door, u doet weer mee en kunt ook (weer) van betekenis zijn voor anderen.

Voorbeelden van werkvormen binnen de Kunst van het ouder worden

Hoe werkt het in de werkplaats?

Ontmoeting vormt de basis van de Kunst van het ouder worden. We werken in groepsverband. Deze collectieve aanpak heeft als doel dat zoveel mogelijk mensen beschikken over een sociaal netwerk en kunnen deelnemen aan activiteiten in de buurt. Ouderen kunnen mogelijk zelf ook weer een rol spelen in het leven van anderen, via de sociale contacten en mogelijk als vrijwilliger.

Voor de optimale invulling van deze werkplaats en aansluiting op de behoeftes van de bewoner(s), werkt WELZIN nauw samen met andere professionele partners in Amersfoort en regio.

Meer informatie over De Kunst van het ouder worden

Wilt u meer weten over deze werkplaats of andere diensten van WELZIN?
Neem dan contact met ons op en bel 033 - 469 2 469 of stuur een e-mail naar info@welzin.nl