De kunst van het meedoen

Als je leeft met een beperking, dan kan dat flinke gevolgen hebben voor je sociale contacten, werk, activiteiten en daarmee je zelfvertrouwen. Je wilt bijdragen, meedoen, mensen ontmoeten, maar hoe doe je dat als je lichamelijke of geestelijke gezondheid je hierin beperkt? Wijk en Participatie (WeP), inmiddels een begrip, biedt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking de mogelijkheid om (weer) actief mee te doen, een sociaal netwerk op te bouwen. Via Wijk en Participatie ondersteunen we inmiddels zoveel mensen en hebben we zoveel diensten ontwikkeld, dat we deze hebben gebundeld in de werkplaats de Kunst van het Meedoen.

De werkplaats de Kunst van het Meedoen richt zich op mensen met een psychische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook op kwetsbare ouderen en kwetsbare (allochtone) vrouwen.

Van kwetsbaar naar krachtig

Het uitgangspunt van de Kunst van het Meedoen is kijken wat mensen wél kunnen, in plaats van denken vanuit belemmeringen en beperkingen. Je mag dan kwetsbare kant hebben, iedereen heeft ook een krachtige kant waarmee je wel degelijk vooruit kunt in je leven én verschil kunt maken voor anderen.

Voorbeelden van werkvormen binnen de Kunst van het Meedoen

Hoe werkt het in de werkplaats?

Ontmoeting vormt de basis van de Kunst van het Meedoen. Waar mogelijk werken we in groepsverband. Deze collectieve aanpak heeft als doel dat zoveel mogelijk mensen beschikken over een sociaal netwerk, zinvolle activiteiten hebben in de buurt te midden van andere buurtbewoners en zelf een positieve rol kunnen spelen ten behoeve van de wijk en andere bewoners. Ze zijn actief in de groep, maar zetten zelf ook vaak de stap naar vrijwilligerswerk.

Voor de optimale invulling van deze werkplaats en aansluiting op de behoeftes van de bewoner(s), werkt WELZIN nauw samen met andere professionele partners in Amersfoort en regio, zoals MEE.

Meer informatie over De Kunst van het Meedoen

Wil je meer weten over deze werkplaats of andere diensten van WELZIN?
Neem dan contact met ons op en bel 033 - 469 2 469 of stuur een e-mail naar info@welzin.nl