KIES training 8 tot 12 jaar

De KIES-training (Kinderen in echtscheidingssituaties) is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

 

De KIES-training bij WELZIN is beschikbaar voor kinderen uit Soest of Soesterberg.

 

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is er een aparte KIES-groep. Ga direct naar KIES voor jongeren

Een (echt)scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het krijgen van een eigen relatie.

KIES - tips van een kind

Tijdens KIES staat het kind centraal

 

Een KIES-training is gericht op:

  • Het verwerken van de scheiding.
  • De scheiding leren begrijpen.
  • De scheiding een plek geven en leren omgaan met de situatie.

 

Wat leren kinderen tijdens de KIES-training?

De trainers creëren voor de kinderen een veilige groepssituatie, waar ruimte en aandacht is voor gevoelens. Zo leren de


kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen tussen hun ouders na een scheiding en dat niemand dat van hen verwacht. Kinderen kunnen na de training beter aangeven wat ze vinden en willen. Dit helpt de kinderen in hun verdere ontwikkeling.

 

Wat doen we tijdens de KIES-training?

Samen praten we over de onderwerpen die spelen. Door creatieve opdrachten en spel leren kinderen praten over wat ze moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding.

 

Betrokken ouders

Voor ouders zijn er drie verplichte ouderavonden. In een gesprek krijgen de ouders voorlichting over hoe kinderen een scheiding verwerken en wat voor hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kind zo goed mogelijk op te vangen.

 

Praktische informatie

  • In de groep werken we volgens de landelijke KIES-methode (kinderen in echtscheidingssituaties).
  • Er is een training voor kinderen van 8-12 jaar en voor jongeren van 12-16 jaar
  • Kijk ook bij Cursus voor gescheiden ouders met pubers (en voor hun pubers)
  • De training bestaat uit 8 à 10 bijeenkomsten
  • Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouder(s).
  • De kosten bedragen EUR. 40,00 per deelnemer.
  • Bewoners uit Soest en Soesterberg kunnen deelnemen aan deze groepen en trainingen.

 

Meer informatie of aanmelden

Kinderen kunnen zich niet zelf aanmelden. Als ouder kunt u uw kind aanmelden. Dit kan telefonisch via (033) 469 2 469 of per mail info@welzin.nl