Sociale Vaardigheidstraining +, voor kinderen van 9 - 12 jaar met een vorm van autisme

 • Vertoont uw kind veelvuldig teruggetrokken gedrag?
 • Heeft uw kind last van faalangstige gedachten?
 • Vindt uw kind het moeilijk om ‘nee’ te horen?
 • Reageert uw kind soms heftig in bepaalde sociale situaties?


WELZIN en MEE organiseren samen een Sociale Vaardigheidstraining+ (SoVa) voor kinderen van 9-12 jaar met een vorm van autisme die in Baarn, Soest of Soesterberg wonen.

In deze training oefenen kinderen, in een kleine groep, op speelse wijze vaardigheden met elkaar. Ze leren om: 

 • op een handige manier contact met hun leeftijdsgenootjes te maken;
 • emoties te herkennen; 
 • eigen gevoelens onder woorden te brengen; 
 • hoe ze in bepaalde situaties anders zouden kunnen reageren.

WELZIN geeft ook andere SoVa trainingen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en voor 12 -16 jaar.

Praktische informatie

 • Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er 6 - 10 bijeenkomsten na schooltijd. 
 • Er zijn ook een of twee ouderavonden.
 • De training wordt gegeven door een professional van MEE en een professional van WELZIN.
 • Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouder(s) en kind.

Locatie

Vanuit WELZIN wordt SoVa+ alleen aangeboden voor kinderen uit Baarn, Soest en Soesterberg. De locatie wordt bepaald als bekend is uit welke plaats de meeste deelnemers komen. Wilt u weten of er binnenkort een groep of training start? Neem dan contact met ons op, via 033 - 469 2 469 of kijk in de Agenda.

Wilt u weten of deze training ook in Amersfoort wordt aangeboden? Neem dan contact op met Indebuurt033, via info@indebuurt033.nl of kijk op de stedelijke overzichten met o.a. een overzicht met groepen en trainingen voor jeugd en een overzicht met groepen en activiteiten voor inwoners met ASS (jong en oud).

 

Meer informatie en/of aanmelden voor SoVa+

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar info@welzin.nl, o.v.v. training SoVa+, of stuur een mail naar baarn@mee-ugv.nl.