PIEP zei de Muis

"Het is mijn schuld dat papa en mama zo verdrietig zijn."

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel stress en spanningen veroorzaken, bijvoorbeeld depressiviteit, ziekte, financiële of andere problemen. Een kind kan hier moeilijker mee omgaan dan volwassenen. Zij kunnen niet overzien wat er aan de hand is en betrekken spanningen op zichzelf. Kinderen weten nog niet goed hoe de wereld in elkaar zit en denken dat alles door hun gedrag komt.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in zo'n situatie verkeren meer risico lopen. Speciaal voor deze kinderen en gezinnen is PIEP zei de Muis ontwikkeld.

Kindergroep PIEP

PIEP zei de MUIS is een kindergroep voor kinderen van 4 - 8 jaar. Bij PIEP merken kinderen dat ze niet de enige zijn met problemen thuis. Spelenderwijs leren kinderen om problemen te verwerken en met emoties om te gaan. De groep duurt 15 weken.

Steun voor ouders

Tijdens 4 ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom. Op die manier kunt u als ouder ook thuis inspelen op de club en erover praten. Het is voor de kinderen heel belangrijk dat ouders het goed vinden wat ze doen en dat ze belangstelling hebben.

Aanmelden en contact

Kinderen kunnen niet zelf inschrijven voor PIEP, maar worden aangemeld door ouders, leerkrachten van school, of jeugdzorg. Als een kind wordt opgegeven, dan komt iemand van PIEP zei de Muis thuis op bezoek om uitleg te geven en definitieve aanmelding te bespreken.

In de regio is PIEP zei de Muis beschikbaar voor kinderen in Soest en Baarn. In Amersfoort wordt PIEP zei de Muis aangeboden door Indebuurt033.

Voor meer informatie over PIEP zei de Muis of aanmelden, graag contact opnemen met WELZIN via info@welzin.nl  of telefonisch via 033-4692469.