Voor ouders

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. U wilt uw kind een veilig en vertrouwd thuis bieden en hoopt dat uw kind het op school naar de zin heeft en speelt met vriendjes.

Er zijn omstandigheden waardoor het met uw kind even minder lekker loopt. Uw kind ontwikkelt zich anders dan leeftijdsgenootjes, is wat teruggetrokken, of juist wat meer opstandig. Misschien heeft u vanuit school of de buurt signalen gekregen dat uw kind zich anders gedraagt en wat extra aandacht nodig heeft. Als opvoeder kunt u moeilijk achterhalen wat er aan de hand is en u maakt zich zorgen.

Ook kan het zijn dat persoonlijke omstandigheden, in uw gezin, zoals scheiding, ziekte of andere problemen hun weerslag hebben op uw kind, waardoor het meer gespannen, emotioneel of onzeker is.

Bij WELZIN kunt u terecht met uw vragen over de ontwikkeling van uw kind, over opvoeding en vragen over bijvoorbeeld een scheiding. We bieden groepsprogramma's voor uw kind, maar ook voor u als ouder/verzorger zijn er meerdere trainingen en bijeenkomsten, zoals Positief & Verbindend ouderschap, Videohometraining, of ondersteuning bij een eventuele scheiding. U ontmoet andere ouders bij een Mama Café. Ouders die in dezelfde situatie zitten, met wie u ervaringen en tips kunt delen en samen sterker staat.

Persoonlijke begeleiding

Waar nodig kunt u via maatschappelijk werk of thuisbegeleiding individuele ondersteuning krijgen voor uw gezin. WELZIN ondersteunt u bij het hervinden van de kracht in uw gezin, onder andere door het versterken van uw rol als ouder en de structuur in het huishouden.

Hebt u direct een vraag? 

Hebt u een vraag of maakt u zich zorgen over uw kind? Neem dan contact met ons op

Geweld of mishandeling?

Is er sprake van geweld of mishandeling, neem dan direct contact op met Voor een Veilig Thuis, via 0800 - 2000. Of ga naar de website www.vooreenveiligthuis.nl

In urgente gevallen van geweld, bel direct naar 112.