ANBI-status WELZIN

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting WELZIN, bij het publiek bekend als WELZIN, heeft een ANBI-status en geniet hierdoor belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor donateurs aan een ANBI. Zo mogen bijvoorbeeld donateurs bepaalde giften aftrekken van hun belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. 

De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet per 01-01-2014 een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist. Een aantal gegevens, zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën, moet op de website gepubliceerd worden.

 

Doelstelling

Het doel van Stichting WELZIN, KvK-nummer 41190651, omvat het verrichten van de volgende werkzaamheden (in opdracht van Stichting Beweging 3.0):

Het leveren van een bijdrage aan de bevordering van het welzijn van de bewoners in haar werkgebied, alsmede het ondersteunen en ontwikkelen van een leefbare en vitale samenleving.

 

Meer informatie

Stichting WELZIN is een activiteit van Stichting Beweging 3.0, bij het publiek bekend als Beweging 3.0, waardoor u voor sommige gegevens wordt doorverwezen naar www.beweging3.nl.

Door op onderstaande informatie te klikken komt u bij onze: