Maatschappelijk werk

Inwoners uit Soest en Soesterberg kunnen ondersteuning krijgen in veel situaties:

  • als zij niet goed weten wat ze moeten met formulieren;
  • als zij spanning en stress ervaren;
  • als ze te maken hebben vragen rond financiën en wonen;
  • als zij moeilijkheden ervaren in het contact met anderen (partner, buren etc.);
  • als zij zich zorgen maken om de kinderen.

 

WELZIN biedt Maatschappelijk werk in: Soest en Soesterberg.

 

Individuele en groepsgerichte ondersteuning

De maatschappelijk werkers bieden individuele ondersteuning, maar hebben ook een groepsgerichte aanpak, met trainingen en cursussen, met themabijeenkomsten en verschillende ontmoetingsactiviteiten. De individuele ondersteuning duurt zolang als nodig, maar is in principe kortdurend. Hulp kan betekenen dat samen een plan van aanpak wordt gemaakt, maar soms is een luisterend oor of een gerichte verwijzing voldoende. De hulp is gratis.

 

Groepen en trainingen

Wij bieden vanuit maatschappelijk werk groepen en trainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het werken met groepen heeft meerdere voordelen. U kunt uw ervaringen delen, gelijkgestemden ontmoeten en we zorgen ervoor dat u gelijk kunt oefenen in de groep zodat u nieuwe, positieve ervaringen kunt opdoen. Voor volwassenen bieden we o.a. de Mindfulnesstraining, de Assertiviteitstraining en Stilstaan in drukte

Groepen die we o.a. bieden voor jeugd zijn de Sociale Vaardigheidstraining en de Brugklastraining.

Voor kinderen die te maken hebben met stress en spanning thuis zijn er ook groepen, zoals PIEP zei de Muis en Billy Boem. Voor kinderen in scheidingssituaties bieden wij ten slotte de KIES training. Inwoners van Baarn kunnen na verwijzing door Pit Baarn gebruik maken van het groepsaanbod van Welzin.

 

Projecten

Naast individuele trajecten en trainingen draaien wij ook een aantal projecten.

  • Coach en Cootje voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of volwassenen die het leuk lijken om een kind te coachen. 
  • Join Us voor jongeren die meer contacten willen opbouwen en willen werken aan hun sociale vaardigheden 
  • Samenspel voor moeders met kinderen van 1-2 jaar die spelenderwijs willen de ontwikkeling van het kind willen bevorderen. Je kan hier ook leren over opvoeden.
  • Vroeghulp signalering schulden voor mensen die achterstanden hebben opgelopen in hun vaste lasten betalingen.

 

Samenwerking met andere organisaties

WELZIN werkt in Soest nauw samen met verschillende organisaties binnen "Samen voor Soest" en GOOS. Samen voor Soest bestaat uit Balans, GGD, Idea, MEE, SWOS en WELZIN. Binnen GOOS werken we samen met het SJI, SchuldHulpMaatje en loket schulden. Door de nauwe samenwerking met andere organisaties zijn de lijnen kort en kunnen inwoners nog beter en sneller op weg geholpen worden.  Uiteraard wordt er alleen met uw toestemming overlegd, indien dat nodig is.

 

Hoe komt u met ons in contact?

Als u graag met iemand zou willen praten over waar u tegen aan loopt, dan kunt u een afspraak maken door te bellen naar 033-469 2 469 of door een mail te sturen naar soest@welzin.nl.

Ook kunt u dagelijks binnenlopen bij het inloopspreekuur in Soest van 9.00 - 11.00 uur, om u aan te melden of voor korte vragen (in Soesterberg op donderdag van 9.00 - 10.00 uur). Nadat u aangemeld bent krijgt u een intakegesprek aangeboden waarin u uitgebreider kunt vertellen over uzelf, uw situatie en uw vraag. U krijgt een vaste contactpersoon voor de duur van het hulptraject.

WELZIN heeft spreekruimtes op de Nieuweweg 14 in Soest en op de Buijs Ballotlaan 6 in Soesterberg. Zonodig kan u ook thuis worden bezocht. Ook kan de hulp bestaan uit telefonische of digitale consulten, alles in overleg met u.

De maatschappelijker kan voorstellen een collega van de Thuisbegeleiding voor u in te schakelen. Bijv. als het wenselijk is dat de knelpunten bij u thuis worden aangepakt. Denk daarbij aan het organiseren van uw huishouden, opvoedingsvragen of geldzaken.

Sinds 2022 kunt u ook door een eerstelijnzorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts) naar ons worden doorverwezen vanuit “Welzijn op Recept”.