Ondersteuning bij opvoeding

Opvoeden is misschien wel een van de meest uitdagende taken in het leven. Van de verzorging van uw pasgeboren baby, groeit u mee met de verschillende fases van uw kind, tiener en later jongere. Goed contact met uw kind is niet altijd vanzelfsprekend en de opvoeding niet altijd even leuk en makkelijk.

Meer dan de helft van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. Dit gaat niet meer altijd om de traditionele vorm van het gezin. Door scheiding zien we steeds meer samengestelde gezinnen met kinderen van verschillende ouders of eenoudergezinnen. Deze leefverandering zorgt voor andere (opvoed-)vragen en vaardigheden. Daar komt bij dat iedere fase die uw kind in zijn ontwikkeling doorloopt, van u als ouder een andere rol en houding vraagt.

Contact met uw kind

Een peuter heeft structuur en grenzen nodig, terwijl een jongere de ruimte en veiligheid nodig heeft om zijn vleugels uit te slaan. Het is belangrijk in alle fases van ontwikkeling en opvoeding contact met uw kind te hebben en te houden. Dat gaat niet altijd vanzelf. Zeker niet als door ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, rouw of een nieuw (samengesteld) gezin, het leven op z'n kop staat.

Kracht in uw gezin - de kunst van het opgroeien

WELZIN kan u als ouder ondersteunen bij het vergroten van de kracht in uw gezin, onder andere door het versterken van uw rol als ouder en de structuur in het huishouden. Sluit bijvoorbeeld eens aan bij een van de themabijeenkomsten, waar u met andere ouders kunt praten én leren over ontwikkeling en positieve begeleiding van uw kind.

Ook kunnen uw kinderen groepsgewijs worden ondersteund bij het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De werkplaats de Kunst van het Opgroeien helpt uw gezin om samen sterker te worden. U komt in contact met andere ouders, deelt ervaringen over opgroeiende kinderen, opvoeden en leert nieuwe vaardigheden.

Ga direct naar de Kunst van het Opgroeien of kijk eens bij de cursussen en trainingen die onder deze werkplaats vallen.

Individuele ondersteuning

Soms is er iets meer begeleiding of steun nodig om uw gezin een zetje in de goede richting te geven. WELZIN biedt individuele ondersteuning, via Thuisbegeleiding, Videohometraining of maatschappelijk werk.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw opgroeiende kind, of heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig? Neem contact met ons op via 033 - 469 2 469.