Video's

WELZIN werkt voor mensen. Dat doen wij in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en (partner)organisaties. Onderstaande video's geven een indruk van hoe wij werken. Hoe kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met de juiste ondersteuning weer contacten opbouwen en (actief) gaan meedoen. Altijd dichtbij en in de buurt.  

WELZIN - Maatschappelijke ondersteuning
Ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies, echtscheiding of financiële problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen (tijdelijk) de regie kwijtraken. WELZIN helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven.
WELZIN - dé organisatie voor welzijn en zorg in Eemland
WELZIN, dé organisatie voor welzijn en zorg in Eemland. Deze video laat zien wat WELZIN betekent voor bewoners in Eemland en hoe wij werken. Dichtbij en zoveel mogelijk op eigen kracht, buurtkracht of groepskracht.
WELZIN - Basisdienstverlening
WELZIN draagt bij aan sterke sociale verbanden in de wijk. Sociaal werkers kennen de wijk van binnenuit, geven informatie en advies, verbinden bewoners en initiatieven met elkaar en mobiliseren informele inzet. Dat doen zij niet alleen, maar altijd samen
WELZIN - Wijk en participatie
Bij sommige mensen gaat meedoen niet vanzelf. WELZIN biedt voor verschillende doelgroepen programma's aan waaronder 'Wijk en Participatie'. WeP laat mensen met een psychiatrische achtergrond, licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren-hersenletsel

Pagina 1 van 3