Cursus voor mantelzorgers met zorg voor een naaste met dementie

Ondersteuning rond dementie helpt mantelzorgers bij zorg(en) voor hun naaste

Dame bekijkt fotoalbum kracht der herinnering

Naar schatting lijden 300.000 mensen in Nederland aan dementie. Dementie is een ingrijpend proces, niet alleen voor degene met dementie, maar ook voor de naaste omgeving. Welzin ondersteunt mantelzorgers met cursus over dementie. 

Wekelijkse inloop voor scheidingsvragen

Ondersteuning bij scheiding in Baarn en Soest

Gebroken hart

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis die veel vragen en onrust met zich meebrengt. WELZIN biedt in Baarn en Soest een wekelijkse inloop waar bewoners vragen kunnen stellen en de ondersteuning krijgen die nodig is. 

Maatschappelijke ondersteuning - een steuntje in de rug

"Wil jij iets doen voor je eigen wijk? Neem contact op! "

Meer informatie