Missie en visie

Missie

Wij zijn sterk in mensenwerk en zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen en extra voor mensen in de knel. Wij stimuleren het eigen vermogen van mensen deel te nemen aan de samenleving en eventuele belemmeringen weg te nemen. Daarmee helpen we eigen veerkracht en autonomie te versterken. Wij zijn nieuwsgierig en niets is voor ons vanzelfsprekend. Hierdoor ontstaan op een natuurlijke manier nieuwe vormen van welzijn en zorg. Wij staan voor een nieuw samenspel tussen formele en informele inzet.

Onze werkwijze is preventief, betekenisvol en duurzaam. Zo vroeg mogelijk en zoveel als nodig samen met anderen in een sociaal netwerk dichtbij in de eigen omgeving. Maar ook houden we vinger aan de pols als terugkerende ondersteuning in het dagelijkse leven voor individuen aan de orde is. Voor elk mens op de manier die hem of haar past. Dat is ons vakmanschap. Het geloof in eigen kunnen drijft ons. Wij werken met oprechte aandacht en ruimte voor het 'anders' zijn, voor iedere inwoner van Eemland.
 

Kernwaarden

Effectief, warm, oprecht en zinvol.

 

Visie klanten en dienstenSheet Welbevinden

WELZIN wil een aanbieder zijn van diensten met sociaal rendement, die met oprechte aandacht ruimte geeft aan sociale ontwikkeling. Een aanbieder die een kracht van verschil is in het stimuleren van sociaal burgerschap en samen met anderen, dichtbij, effectief vorm geeft aan een sociale samenleving tot ieders welbevinden. Voor het individu, als groep tot buurt!

 

Werkwijze

Onze inzet is erop gericht dat mensen sterker worden, zodat zij mee kunnen doen op alle levensgebieden. Of dat nu binnen gezin, onderwijs, zorg voor elkaar of de woon- of leefomgeving is. Dat leidt ertoe, dat de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. De veerkracht neemt toe.

Eigen, groeps- en buurtkracht

Veerkrachtbenadering

Voor een veerkrachtige samenleving

Met de basisdienstverlening leggen we een belangrijke en vooral laagdrempelige basis in de wijk voor het uitvoeren van onze preventieve integrale interventies. Wij ondersteunen mensen in het ontwikkelen van eigen, groeps- en buurtkracht zodat ze zich sterker voelen.

 

Sociale samenhang

We investeren in de opbouw van informele en collectieve (kracht-) netwerken, het bevorderen van maatschappelijke inzet en het beïnvloeden van leefbaarheid en sociale samenhang. Onze sociaal werkers zijn aanwezig in de wijken, leggen contact met de doelgroep en kunnen vraagstukken snel signaleren. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de wijk. Hierdoor kunnen we tijdig en effectief een van de zes preventieve integrale interventies inzetten.