Ontmoeting

Vrienden om je heen, familie, samen dingen ondernemen, dat lijkt voor velen zo vanzelfsprekend. Voor heel veel mensen is dat niet zo. Zij hebben weinig contacten, voelen zich geïsoleerd, spreken maar weinig mensen. Dit kan komen door financiële problemen, werkloosheid, taalachterstand, scheiding, gezondheidsproblemen. Het leven gaat door, maar de eenzaamheid maakt het niet makkelijker.

Herkent u zich hierin? U wilt graag meer contacten leggen, meer mensen kennen, af en toe koffie drinken samen, maar hoe pakt u het aan? Wie zit er nu op mij te wachten, denkt u misschien. U bent niet de enige die het moeilijk vindt om achter de voordeur weg te komen en de stap naar buiten te zetten.

WELZIN ondersteunt veel initiatieven in wijken en buurten die als doel hebben om bewoners met elkaar te verbinden. Vaak vinden deze buurtinitiatieven plaats in een openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen. Het verbinden van kwetsbaar en minder kwetsbaar staat hierbij centraal. Vaak worden activiteiten opgezet vanuit een bepaalde behoefte in de buurt, zoals thema-avonden, buurt- of wijkfestiviteiten. In verschillende wijken zijn er meerdere ontmoetingsplekken of ruimtes waar een activiteit kan plaatsvinden:

Er is een overeenkomst, een gemeenschappelijke behoefte en samen wordt gekeken wat kan worden georganiseerd, waarbij WELZIN ondersteunt of meer initiatief neemt als dit nodig blijkt. Bewoners vinden elkaar en gaan elkaar meer bijstaan in de directe woon- en leefomgeving. Er ontstaan bewonersnetwerken en kwetsbare groepen bewoners worden extra ondersteund.

De Kunst van het Meedoen

Hebt u al gehoord van de Kunst van het Meedoen? Dit is een werkplaats ontwikkeld voor mensen die moeite hebben om hun plekje te vinden in de samenleving en om aansluiting te vinden bij andere mensen en/of activiteiten in de wijk. Onder deze werkplaats valt bijvoorbeeld Wijk en Participatie, waarbij we ons richten op mensen met een psychische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, en bijeenkomsten voor kwetsbare ouderen en kwetsbare (allochtone) vrouwen. Ook Vrijwilliger Thuis is onderdeel van deze werkplaats. Deze vorm van (tijdelijke) ondersteuning helpt mensen om uit hun isolement te komen en biedt een steuntje in de rug.

Binnen deze werkplaats kijken we naar wat mensen wél kunnen, in plaats van denken vanuit beperkingen. Ontmoeting en het bouwen aan een sociaal netwerk in de eigen wijk staan centraal. De aanpak binnen een werkplaats is collectief en actief. Iedereen kan op zijn of haar manier iets bijdragen.

Ga naar de Kunst van het Meedoen