Ontmoeting

Vrienden om je heen, familie, samen dingen ondernemen, dat lijkt voor velen zo vanzelfsprekend. Voor heel veel mensen is dat niet zo. Zij hebben weinig contacten, voelen zich geïsoleerd, spreken maar weinig mensen. Dit kan komen door financiële problemen, werkloosheid, taalachterstand, scheiding, gezondheidsproblemen. Het leven gaat door, maar de eenzaamheid maakt het niet makkelijker.

U wilt graag meer contacten leggen, meer mensen kennen, af en toe koffie drinken samen, maar hoe pakt u het aan? U bent niet de enige die het moeilijk vindt om achter de voordeur weg te komen en de stap naar buiten te zetten. Herkent u zich hierin? Neem dan contact met ons op.

In Soest werken we samen met verschillende welzijnsorganisaties, maar organiseren we ook zelf Samen doen-groepen, inloopochtenden met koffie en thee en verschillende groepen en trainingen.