Gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen en dementie

“Mijn partner vergeet zo veel en doet zo raar; hoe ga ik hiermee om?”

“De zorg voor mijn partner met dementie valt mij zwaar. Ik heb geen
moment meer voor mijzelf.”

“Ik durf mijn moeder nauwelijks alleen te laten. Ik ben bang dat er iets
misgaat.”

 

De groep zal maandelijks plaatsvinden op de tweede vrijdagmiddag van de maand van 13.30 -15.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ervaringen delen met andere mantelzorgers en bepaalt u met elkaar de gespreksonderwerpen. De groep zal begeleid worden door een ervaren gespreksleider.

 

Praktische informatie

U kunt zich opgeven bij WELZIN via 033-469 24 69 of info@welzin.nl

Ontmoetingscentrum Amersfoort Leusderweg - voor mensen met dementie.
Geopend: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 16:00 uur.

Leusderweg 110
3817 KD Amersfoort
Tel: 06-42 62 31 53 E-mail: ontmoetingscentrumleusderweg@welzin.nl