Ondersteuning

Kwaliteit van leven in goede gezondheid én onder eigen regie is wat iedereen wel wil. Net als het veilig voelen in de eigen woonomgeving met betrokken mensen om u heen. Misschien zijn er spanningen in het gezin, maakt u zich zorgen om uw kind, of zijn er andere omstandigheden zoals werkloosheid of ziekte die de last op uw schouders vergroten.

Hoe lastig vaak ook, als een luisterend oor of andere ondersteuning nodig, dan mag daar best om gevraagd worden. Hoe eerder hoe beter, want voorkomen is beter dan genezen en met de juiste ondersteuning, passend bij uw probleem of vraag, kunt u sneller weer vooruit.

 

Samen werkt beter dan alleen

WELZIN biedt deze ondersteuning. U krijgt de aandacht die u verdient. Samen met u kijken we hoe het leven weer leefbaarder wordt, hoe u een netwerk kunt opbouwen en iets aan anderen kunt hebben. Samen werkt vaak beter dan alleen.

Lees ook meer over: 

 

Ondersteuning in de buurt

Het is prettig om mensen uit de buurt te kennen, voor een praatje of om elkaar af en toe te helpen. Of het nu gaat om een stukje zorg, een vriendendienst, gewoon gezelschap, hand- en spandiensten, het is fijn om er niet alleen voor te staan.

Is het contact met uw buurtgenoten of buren niét zo prettig, bijvoorbeeld door ruzie of een conflict? En zou u dit contact graag verbeterd zien?

Buurtbemiddeling kan u helpen!

 

Ondersteuning thuis

Het kan ook zijn dat u wat langere tijd (professionele) ondersteuning nodig heeft, al dan niet individueel. WELZIN kan u ondersteunen. Hebt u een hulpvraag, neem dan contact met op met onze professionals en bel 033 - 469 2 469.

Meer weten over Thuisbegeleiding.