Videohometraining

Opvoeden is een vak apart. Is uw kind heel druk, veeleisend, of juist teruggetrokken en stil? Heeft uw kind (eet)problemen of staat de relatie met de kind(eren) om een andere reden onder druk?

Als ouder twijfel je regelmatig of je het wel goed doet. Een steuntje in de rug is dan heel welkom. WELZIN biedt deze ondersteuning met Videohometraining. Kortdurende en praktische ondersteuning, gericht op uw gezinssituatie.

Met video wordt de dagelijkse leefsituatie van uw gezin in beeld gebracht. Wat gebeurt er in het gezin? Wat gaat goed en welke handvatten zijn nodig om moeilijke situaties het hoofd te bieden? De nadruk bij Videohometraining ligt vooral op de dingen die goed gaan. Dit vormt de basis voor verdere verbetering.

Neem contact met ons op

Voelt u zich onzeker over uw manier van opvoeden en heeft u ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 033 - 469 2 469 of stuur een e-mail naar thuisbegeleiding@welzin.nl.